Norsk Landbruksrådgiving tilbyr rådgivende kompetanse for deg som er bonde, på områder som jord, planter, husdyrhold, presisjonslandbruk, maskiner og teknologi, økonomi og regnskap, HMS, landbruksbygninger, og kanskje et framtidig eierskifte.

Vi har tung landbruksfaglig kompetanse, og mange av oss er bønder selv.

Vi kjenner utfordringene du står overfor, og med vår kompetanse som støtte, får du mer tid til å være en bedre bonde, og til å drive mer bærekraftig og miljøvennlig.

Derfor bør du være medlem i NLR Trøndelag

Som medlem i NLR Trøndelag får du rabatterte priser på alle tjenestene våre. Vi jobber tverrfaglig, og er opptatt av å se sammenhengen mellom de ulike oppgavene på gården din. Det gjør at du får ivaretatt gårdsbruket ditt på best mulig måte, og får størst mulig økonomisk trygghet.

Med 14 kontorer i regionen, er kompetansen i nærheten når du trenger den. En egen rådgiver får ansvaret for å følge opp din gård. Gjennom gårdsbesøk og andre møter blir dere godt kjent. Det gjør at rådgiveren kan involvere andre kolleger med den riktige kompetansen til riktig tid, enten det dreier seg om gjødselplan, regnskapet eller juridisk rådgivning. I tillegg til faglig veiledning, tilbyr vi en rekke kurs innen alt fra solenergi og fôrplanlegging til HMS og eierskifte.

3700 av ca. 5500 bønder i regionen er allerede medlem. Vi vet at behovet for oss er stort, og at det er flere der ute som kan ha behov for faglig støtte i arbeidet på gården.


Innmeldingsskjema NLR Trøndelag


Våre tjenester
Informasjonsbrosjyre NLR Trøndelag finner du her


Knappen nedenfor benyttes kun hvis du vil bli kontaktet angående medlemskap

Hva er fordelene?

Leaf

Driv mer lønnsomt

Kurs, råd og veiledning for mer effektiv produksjon med lavere kostnad
Farm

Driv trygt og sikkert

Lær å sikre gårdens viktigste ressurser og vær trygg i valgene du tar
Sun

Driv mer bærekraftig

Overhold myndighetskrav og ta del i landbrukets klimainnsats