Bonden er gårdens viktigste ressurs. Derfor har 9.000 norske bønder valgt å inngå HMS-avtale i Norsk Landbruksrådgiving. Med HMS-avtale vil du få besøk av HMS-rådgiver på gården og bli fulgt opp av bedriftshelsetjeneste. Vi tilbyr tilpasset HMS-rådgivning med hjelp til risikovurdering for de fleste produksjoner. Vi kan også tilby rådgiving med ekstra fokus på KSL, bruk av maskiner, utarbeide SHA-planer dersom du skal bygge, HMS-rådgivning for deg som arbeidsgiver, samt en gjennomgang før et tilsyn. Vi har også et bredt kurstilbud.

Gode rutiner, trygge bygninger, riktig maskinbruk og god helse for menneskene på gården, gir reduserte kostnader og bidrar til økt lønnsomhet i gårdsdrifta.

Kontakt oss for mer informasjon om HMS-tilbudet

Våre rådgivere

Eline Lyshaug

Eline Lyshaug

Rådgiver HMS
NLR Trøndelag SA
Stjørdal
Presentasjon av nye Elisabeth Selas

Elisabet Selås

HMS rådgiver
NLR Trøndelag SA
Brekstad
Bilde Ellen

Ellen Helstad

Rådgiver HMS
NLR Trøndelag SA
I permisjon
Ole Petter

Ole Petter Hjelde

Rådgiver HMS
NLR Trøndelag SA
Steinkjer
Per Leif

Per Leif Hjelde

Rådgiver HMS
NLR Trøndelag SA
Steinkjer
Per Olav HMS

Per Olav Rian

Rådgiver og Teamleder HMS
NLR Trøndelag SA
Overhalla
IMG 0745 Sandra

Sandra Rian Asp

Rådgiver HMS
NLR Trøndelag SA
Overhalla
Sigmund

Sigmund Moen Trønsdal

Rådgiver HMS
NLR Trøndelag SA
Meldal
Oyvind Jonny

Øyvind Røstad

Rådgiver HMS
NLR Trøndelag SA
Steinkjer