Våre rådgivere

Atle2

Atle Haugnes

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Leinstrand
Truls2

Truls Olve Terjesønn Hansen

Rådgiver presisjonslandbruk/sivilagronom
NLR Trøndelag SA
Stjørdal