Styret

Verv Navn Adresse Mobil E-post
Leder Lars Morten Rosmo Skaun 905 84 815 lmrosmo@online.no
Nestleder Ivar Asbjørn Lervåg Høylandet 975 41 746 ial@statskog.no
Styremedlem Wenche Snildalsli Vuttudal Snillfjord 915 52 461 wvuttudal@hotmail.com
Styremedlem Anne Segtnan Verdal 416 84 672 anne.segtnan@gmail.com
Styremedlem Sissel Langørgen Bosberg

913 72 937

s.langorgen@online.no
Styremedlem ansattrepresentant Anders Eggen Melhus 906 03 562 anders.eggen@nlr.no
Styremedlem ansattrepresentant Martin Eriksen Steinkjer 412 69 988

martin.eriksen@nlr.no

1.vara (fast møtende) Signe Lillian Nordmeland Steinsdalen 901 67 762 signe.nordmeland@gmail.com
2.vara Gustav Myraune Frosta 952 84 333 gustav@myraune.no

3. vara

Kari ToftakerOppdal975 39 790kari.toftaker@oppdal.com