Dette er et prosjekt som er rettet mot deg/dere som har tatt over, kjøpt gård eller endret drift i løpet av de fem siste årene, i kommunene Oppdal og Rennebu. Også du som skal ta over ein gård snart.

Prosjektet har gått eit år, litt amputert pga corona men vi gjennomfører resten no i 2022/ 2023. Fokus på dere som driver med lamme-, ammeku- og fôrproduksjon.

Aktivitet 2022:

Fagmøter og markdager i temaene: Grovforproduksjon Fôring-

sau og ammeku

Les meir om det i Grobladet nr 1. 2022 Eller kontakte oss for meir info.

Bonde så klart betaler 50% av deltakeravgifta så for deg er kostnaden berre kr 1000,- pr år.

Vi har første samling i form av ein markdag no torsdag 16. juni kl 20:00, på Vognill. Sjå vedlagt invitasjon.

Tema: Grovfordyrking med fokus på fôrkvalitet

  • Vi ser vi på forsøksfelta vi har; beitefelt, slåttefelt og eit demofelt med ulike grasarter de kan bli kjent med.
  • Vi går i gjennom dei viktigaste faktorane for å produsere den fôrkvaliteten de behøver til dykkar dyr. -dvs kva seier bestillinga frå fjøset, og korleis får vi til dette.
  • «Fôrkvalitet og mengde grovfor tilpasset min produksjon»

Hører fra deg om du vil være med på prosjekter og om du blir med torsdag

(Vi må ha beskjed for å ha nok kaffe og litt å bite i til alle)

Svar på denne eposten eller send Anne Karin Botnan ei melding (se kontaktinfo nedenfor)

Velkommen med!

Sau fjellbonde
Kyr Fjellbonde