Statsforvalteren i Trøndelag sitt satsingsprosjekt på små- og mellomstore melkebruk i Trøndelag går videre og det er mulig å søke om støtte til rådgiving ut våren 2022. Prosjektet gir støtte til ulike typer av rådgiving:

  • Økonomi
  • Veivalg for bruket
  • Salg og generasjonsskifte
  • Ny næringsvirksomhet: Lokal foredling, Inn På Tunet, natur-og utmarksrelatert næring, gårdsturisme, annet
  • Driftsbygninger
  • Nye plante- eller husdyrproduksjoner


På Statsforvalterens prosjektside kan du blant annet lese mer om hvem du kan søke rådgiving hos: Prosjektside Velg melk | Statsforvalteren i Trøndelag


Siden mars 2020 er seks av ti planlagte fysiske mobiliseringsmøter gjennomført, i tillegg til to webinar i desember 2020. De resterende fire mobiliseringsmøtene er planlagt gjennomført i perioden oktober-desember 2021.