I tillegg til taksering vil Lisa arbeide med eierskifterådgiving og annen økonomisk rådgiving. Lisa har et brennende engasjement for landbruk og matproduksjon og har bakgrunn som landbruksrådgiver i bank og i Innovasjon Norge. I tillegg har hun mange års praktisk erfaring med gårdsarbeid og har en lidenskap i å pusse opp og bevare gamle trehus.

Å overlate gården til neste generasjon eller å selge gården er en omfattende prosess, og det er store verdier det er snakk om. Det kan være flere gode grunner til å ta en landbrukstakst på eiendommen. Ved salg eller eierskifte er det en forutsetning at man kjenner sine verdier, og det er et krav fra både Skatteetaten ved eierskifte og kommunen ved en konsesjonsbehandling. Dersom man har behov for å ta opp lån kan en takst være til stor hjelp for å få gode rentevilkår når man skal stille gården som sikkerhet for banken.