Målet med samarbeidsavtalen er at våre felles medlemmer skal få et bedre rådgivingstilbud, og at NLR og Nortura skal styrke sin konkurransekraft.

Både NLR og Nortura skal yte rådgiving. Gjennom å utvikle god henvisningskompetanse og utnytte organisasjonene sin faglige rådgiverkompetanse, vil dette totalt bli et bedre rådgivingstilbud til bonden.

Samarbeidet kan omhandle felles informasjon, felles rådgivingsoppdrag, fagmøter og fagforedrag. Organisasjonene skal også gjøre hverandres tjenester og kompetanser kjent for bonden.

Konkret vil NLR og Nortura samarbeide om tema som veivalgsstrategier, driftsplaner, byggrådgiving, økonomirådgiving, klimarådgiving, grovfôrdyrking, fôringsplanlegging, juridisk rådgiving, dyrevelferd, avlsarbeid, saneringer, forsikringssaker, utslaktingsstrategier og puljeplaner. Noe som betalte tjenester i NLR/Nortura og noe inngår som en del av tilførselsarbeidet hos Nortura.

Vi har stor tro på at dette vil bidra til å øke kompetansen i begge organisasjoner, og ikke minst, skape resultater som vil styrke bonden sin økonomi.

Som en nøytral og uavhengig rådgivingsorganisasjon, vil NLR Trøndelag ikke gjennomføre aktiviteter som direkte påvirker bondens valg av mottaker av slaktedyr.

Samarbeid NLR Nortura
Harald A. Lein (NLR Trøndelag), Heidi Vasseljen, Kristian Leistad og Silje Laugsand Pynten (Nortura). Foto: NLR Trøndelag

Samarbeidsavtalen ble presentert for pressen hos Kristian Leistad og Heidi Vasseljen som driver, melk, korn og storfekjøttproduksjon i Malvik.

– Det er svært gledelig for oss bønder at rådgivingen samordnes og koordineres bedre. Vi mener det blir lettere å gjøre de riktige valgene i alle de ulike delene av gardsdrifta. Et best mulig økonomisk resultat er veldig viktig for oss, sier de samstemte.