Sigrid Alstad, Rådgiver jord- og plantekultur, Kvithammar

Hvor ser det ut i felt hos deg akkurat nå?

Tilnærmet alt korn er i jorda etter ei våronn med lite pauser. Det først sådde kornet tok litt tid før det spirte, mens det som ble sådd sist kom raskt opp med varmere vær. Ugrassprøytinga er så vidt i gang. I år er det mindre høsthvete enn vanlig, men det som finnes ser veldig bra ut.

Hva tenker du er viktig å tenke på framover?

På de letteste jordtypene kan det bli noe tørt framover hvis det ikke kommer noe nedbør. Hvis vi får høyre temperaturer bør en være observant på hvis det kommer havrebladminerfluer. Sjekk etter næringsstikk i form av hvite prikker og svermende fluer. Hvis det blir veldig tørt og varmt er det risiko for at plantene blir stressede og at det blir vanskelig å ugrassprøyte, både for at kornet er stresset og for at det skjer lite næringsopptak i ugraset. Prøv å ugrassprøyte tidlig på dagen når det er fuktig og vent ikke for lenge ut på sesongen.

Foto: Hvite prikker er næringsstikk fra bladminerfluer.

Bild bladminerflue fra plantevernleksikonet no


Maren Kjøren Leraand, Rådgiver plantekultur, Brekstad

Hvor ser det ut i felt hos deg akkurat nå?

Det meste har begynt å komme opp. Mange har fått sådd innen 17 mai og etter det har det kommet en del regn så det ser bra ut på mange plasser. De som har høsthvete har fine felt der andre gjødslinga har blitt gjort.

Er det noe spesielt som du fått mye spørsmål om de seneste dagene?

Det har kommet en del spørsmål om ugras da en del har begynt å sprøyte. En del har sendt bilder og lurer på hvilken type ugras det er, det er ikke helt enkelt å se forskjellen mellom ulike ugras når de er små. Tunrapp er det flere som har spurt om og hva de skal sprøyte for å få effekt på den. Det er viktig å ta i betrakting hvilke ugras som finnes på åkre for å en god effekt.


Harald Mathias Ferstad, Rådgiver plantekultur, Steinkjer

Hvor ser det ut i felt hos deg akkurat nå?

Det ser veldig bra ut, meste er sådd og spirer jevnt og fint. Det tidligste ble sådd først på mai og er nå i 2-3 bladstadiet av bygget. Ugrassprøyting ligger i startgropa og gjødslinga kommer fort etterhand. Jeg har en følelse av at der det vanligvis er normalt tidspunkt for våronn har det i år vært sein våronn og der det vanligvis er sein våronn har det vært normalt tidspunkt for våronn.

Er det noe spesielt som du fått mye spørsmål om de seneste dagene?

Har fått en del spørsmål om ugrassprøyting og stråforkorting i høsthvete. De som har problem med kveke har gode muligheter til å bekjempe kveken i høsthveten. Når det gjelder stråforkorting kan det i mange fall ses som en forsikring, det skal være veldig høyt avlingspotensial for at det skal lønne seg. Hvis en skal bruke stråforkorting bør en tenke på at effekten varierer avhengig av i hvilket vekststadium det skjer.

Svanhild bakke, Rådgiver jord- og planteproduksjon, Meldal

Hvor ser det ut i felt hos deg akkurat nå?

Det ser ut til at alt kornet nå er kommet i jorda i Orkdal og Meldal. Noen grasgjenlegg er allerede sådd, men her er der en del igjen. Det har vært stor forskjell på nedbørsmengdene i disse to bygdene. Ved værstasjonen i Meldal har det ikke kommet nedbør etter 21.mai, med 18.mai som høyest med 14,4 mm regn. I Orkdal er det registrert torden og flere lokalt store mengder regnskurer i pinsehelgen.

Kornet ser ut il å komme raskt nå som jordtemperaturen er over 10 grader. Bildet viser kornåker sådd 12.mai (tatt 25.mai) i Meldal og viser at åkeren er på 2-3 bladstadiet.

Er det noe spesielt som du fått mye spørsmål om de seneste dagene?

Mange kornbønder sliter med linbendel, tunrapp og vassarve spesielt på vendeteig/fotlandet på åkrene sine. På åkeren som bildet er tatt på viser at tiden er inne for tidlig bekjempelse av lindebendel.

Foto: Tiden er inne for tidlig ugrassprøyting mot linbendel.

Tid for ugrassproyting Bild Svanhild Bakke


Anders Eggen, Rådgiver, Leinstrand

Hvor ser det ut i felt hos deg akkurat nå?

Etter en kald vår, er mye av kornet nå kommet i jorda i vårt distrikt. Noe areal med leirjord som har stått igjen pga regn den siste uka blir nok gjort ferdig denne uka. Det som har kommet opp ser fint ut, jorda har vært grei å arbeide med, og nå håper vi på godvær framover.

Er det noe spesielt som du har fått mye spørsmål om de seneste dagene?

Det har vært en del spørsmål om delt gjødsling, om hvilken gjødsel som bør brukes og hvor mye gjødsel som skal spredes. Delt gjødsling er noe som vi anbefaler og er vanligvis bra både ut fra en agronomisk og økonomisk synvinkel. Grunnprinsippet er å bruke gjødsel med fosfor, kalium og nitrogen i starten og delgjødsel med kun nitrogen. Det har kommet litt nedbør rundt i området, men enn så lenge er det ingen risiko for noen utvasking.