Vi inviterer til koronatilpasset markvandinger i korn.

Temaer som integrert plantevern, mekanisk og kjemisk ugrasbekjemping, bruk av VIPS, bruk av CropSat, uttak av bladprøver, delgjødsling og avdriftsreduserende tiltak.

Flere markvandringer planlegges - følg med i kalender


Enkel koronatilpasset servering.

Velkommen!


DatoKl,

Hos

Tirs. 1. juni18.00Siri-Gunn VinneVerdal
Tirs. 1. juni19.00Ketil AunetSkatval
Ons. 2. juni10.00Bodil OustSkogn
Ons. 2. juni

18.00

Per Gunnar Hjelde, HorjemSnåsa
Ons. 2. juni19.00Nils Johan KylloHegra
Ons. 2. juni19.00Gunnar Kristian Wæhre

Steinkjer

Tors. 3. juni10.00Erling HagenFrosta
Tors. 3. juni11.00Nils Furre, SandmoenOverhalla
Tors. 3. juni18.00Ivar Grong, oppmøte ved storfjøsetGrong
Tors. 3. juni19.00John Anders HusbyÅsen
Fre. 4. juni10.00Oppmøte Hundseth mølleNamdalseid