• Er det utgang av ulike grassorter?
  • Vi tar en titt i enga og ser på overvintringen og tetthet av gras i enga.
  • Hvilke tiltak som kan gjøres for å få økt grasavling.


Fra NLR Trøndelag kommer Svanhild Bakke og vi har også fått med NLRs grovfôrkoordinator Ragnhild Borchsenius.

Onsdag 26.mai kl. 12.00 hos Nina og Rune Ranøien, Hoston – 1.årseng

Torsdag 27.mai kl. 12.00 hos Stene Landbruk (Jon Arne Dragset), Meldal – høstrugåker og eng