7. juni kl. 10.30: Meldal hos Stig Sørløkk, møtested HOB Meldal.

Tema: Klima- og miljøtiltak i kornproduksjonen, delgjødsling og ugras, CropSat, N-tester, vurdering av gjødselbehov, vekstregulering og sopp


8. juni kl. 17.00: Skaun hos Arne Rø Leistad, Åsan 382.

Tema: Klima—og miljøtiltak i kornproduksjonen, bruk av VIPS, delgjødsling, IPV.


8. juni kl. 15.00: Selbu hos Tone og Ole Thomas Haave, oppmøte på Engene.

Tema: Ugras og delgjødsling, årets vekstsesong, avdriftsreduserende tiltak


8 juni kl. 18.30: Hommelvik hos Tore Hammer, oppmøte ved Lia.

Tema: Ugras og delgjødsling, årets vekstsesong, avdriftsreduserende tiltak


9. juni kl. 17.00: Ørland hos Kjetil Schanche.

Tema: Klima- og miljøtiltak i kornproduksjonen, CropSat, N-tester, vurdering av gjødselbehov, vekstregulering og sopp


15. juni kl. 19.00: Melhus hos Anna N. Rathe, Melhusvegen 220.

Tema: Klima- og miljøtiltak i kornproduksjonen, CropSat, N-tester, vurdering av gjødselbehov, vekstregulering og sopp.