Program

• Gjødsling og haustetid tilpassa økonomi, miljø og klima, v/ Martin Eriksen, NLR

• Ta vare på næringsstoffa under konserveringa, v/ Marita Holte, salgskonsulent Formel og plantekultur FKA

• Tilskotsfôr på beite, v/ Linda Nyvoll Antonsen, fagrådgiver Formel

• Markvandring og Markløft 2021


Sted
: Skjelja melk og kjøtt DA, Rognvegen 516, Sparbu


Enkel, koronavenleg servering

Velkommen!

Arrangorer