Ammekyr AJ
Foto: Astrid Johansen

Ammeku

Ammekuproduksjonen er sammensatt, og svært avhengig av riktig grovfôrproduksjon. For å bedre kunne gi deg gode råd har NLR Trøndelag og Felleskjøpet Agri inngått en avtale, hvor NLR får tilgang på FKAs fôrplanleggingsverktøy «Ammekumodellen». NLR Trøndelag tilbyr nå våre medlemmer, som også er kunde hos Felleskjøpet, en utvidet rådgivningspakke som vil hjelpe ammekuprodusentene med å løfte produksjonen.


Gjennom samarbeidet med FKA kombinerer vi jord- og plantefaglig og husdyrfaglig kompetanse og tar denne med inn i fjøset. Dette tilbudet kan kun benyttes av de av våre medlemmer/kunder som også er kraftfôr- og tilskuddsfôrkunder hos Felleskjøpet. Vi er også i ferd med å etablere godt samarbeid med Norgesfôr om rådgiving til ammekuprodusentene.

NLR og TYR har en samarbeidsavtale der fôranalyser dekkes av TYR, inntil et gitt beløp. Dette gjelder kun for nye medlemmer i TYR, dvs medlemmer som er nyoppstartede eller nylig har overtatt drifta. Slike medlemmer får også en times vederlagsfri oppstartssamtale, eller besøk der utfordringer og planer drøftes med bakgrunn i eksisterende driftsopplegg.Hest foring SA
Foto: Sarah Aronsen

Hest

Hester har en annen fordøyelse enn drøvtyggerne og stiller andre krav til grovfôrets innhold og kvalitet. NLR har utviklet Hestesurfôrtolken som retter seg spesielt mot grovfôr som skal brukes til hest. Vi holder kurs i fôring av hest som kan tilpasses deltagernes kunnskapsnivå. Vi kan også hjelpe med valg av frøblandinger, finne riktig høstetidspunkt ved produksjon av hestefôr, bistå med fôrprøveuttak og prising av fôr. Med fôrplanleggingsprogrammet PC-Horse kan vi sette opp en komplett fôrplan for alle typer hester

Foringsradgiving ammeku Foto Torhild Svisdal Mjoen
Foto: Torhild Svisdal Mjøen

Sau

Også i saueholdet må gårdens driftsopplegg og grovfôrproduksjon tilpasses dyras varierende behov gjennom paring, drektighet og lamming. Sauen stiller krav til beitekvalitet både på innmark og utmark. NLR har lang erfaring med rådgiving om fôring av sau gjennom året, og kan hjelpe med fôrplan og beiteplan i tillegg til dyrkingsplan. Vi skreddersyr rådgivingspakker En fôrplan bygger fortrinnsvis på analyser av egne fôrprøver. Vi bistår gjerne med å ta ut fôrprøver.

Analyseresultatene kan brukes, ikke bare i fôrplanlegginga for kommende sesong, men også til å avdekke mulige forbedringer i grovfôrproduksjonen på gården, f.eks. valg av høstetidspunkt og antall slåtter, fôrkonservering, valg av frøblandinger og gjødsling.

Som medlem av NLTR Trøndelag får du sterkt rabatterte priser på et bredt spekter av tjenester. Vi setter gjerne sammen skreddersydde rådgivingspakker og avtaler, der fôrplanlegging kan inngå sammen med flere andre tjenester. Gjennom en rådgivingsavtale inngår du som gårdbruker og vi som rådgivere et forpliktende samarbeid som bl.a. sikrer at du får den hjelpa du ønsker til riktig tid.

Ønsker du hjelp med fôrplanlegging eller grovfôrproduksjon? Ta kontakt med en av våre grovfôrrådgivere!

Med fôringsrådgiving fra NLR kan du få