Vi lyser nå ut en 100% stilling med kontorsted Oppdal og forutsatt en vellykket rekruttering vil denne være operativ fra ca mai 2022. På Skjetlein er det foretatt en intern rekruttering som er operativ allerede fra januar.

Vi har fra før et tilbud i Overhalla, Grong, Høylandet og Roan med ca 350 kunder som får ført sine regnskap hos oss. NLR Trøndelag fører regnskapene i Duett og har samarbeidsavtale med Norges Bondelag sin avdeling for skatt og juridisk service. Etter hvert ønsker vi å utvikle et samarbeid på tvers i NLR for å gi kundene enda bedre tjenester i grensesnittet mellom regnskap og rådgivning på andre områder, f.eks. økonomi og jus.

Regnskapstjenestene er i rivende utvikling med overgang fra papirbasert regnskap til digital og automatisert håndtering av bilag og transaksjoner. NLR Trøndelag tar i bruk moderne verktøy for å kunne tilby kundene en digital og effektiv tjeneste der kunden får løpende oppdatering av regnskapet.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om NLR Trøndelag sin regnskapstjeneste.