Delta for å få den nyeste informasjonen om buffersonen, resultater av sprøyteteknikkutprøvinger med åkersprøyter og avdriftsreduserende tiltak.

Møtene vil være på 1 time og 45 minutter inkludert siste halvtimen til diskusjon og spørsmål.

Det er gratis å delta, og vil være et tilbud i tillegg til lokale arrangementer.

Møte for potetprodusenter 30. april

Møte for korn-, gras- og jordbærprodusenter 3. mai

Møte for grønnsaksprodusenter 4. mai