VELG MELK er et satsingsprosjekt for små og mellomstore melkeprodusenter og deres familie. Gjennom rådgivning og kunnskap skal prosjektet bidra til utvikling og gode valg for gården, familien og framtida.

Program:

•Hvorfor VELG MELK?

•Vegvalg med og uten melk

•Mulighetsrom for utvikling

•Oppfølgende rådgivning

Innlegg fra Innovasjon Norge, TINE, Norsk Landbruksrådgiving, gårdbruker og Fylkesmannen

INSPIRASJONSMØTER

Velg det stedet som passer deg. Alle dager kl. 10.30-14.30 (kaffe fra 10.00)

Det serveres kaffe før møtet og lunsj.


Kommunestyresalen Steinkjer rådhus, Kongensgt. 114, Steinkjer

Fredag 06. nov.

Auditoriet på Skjetlein vgs, Skjetleinvegen 114, Leinstrand

Fredag 13. nov.

Kinosalen på Orkanger rådhus, Allfarveien 5, Orkanger

Torsdag 19. nov

Kuben kulturhus, Sundspetveien 23, Grong

Tirsdag 24.11

PÅMELDING (innen 5 dager før)

Alternativ påmelding ved å kontakte landbrukskontoret i din kommune.

Ingen deltageravgift.

Gjennomførte møter:

03. mars i Holtålen

05. mars i Åfjord

10. mars i Rennebu

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag bondelag, Nord- og Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag, Tine Rådgivning og medlem, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag, Innovasjon Norge, Landbrukskontorene i kommunene og Fylkesmannen i Trøndelag