NLR Trøndelag kan nå tilby rådgiving ved eierskifte i hele Trøndelag. Ansettelsen av advokat Sandra Dullum og takstmann Lisa Salin Brøndbo er viktige deler av denne satsinga.

I tillegg har NLRT nå inngått en avtale med Jon Rannem om et faglig samarbeid på eierskifte i landbruket. Dette innebærer blant annet samarbeid om eierskiftekurs og utarbeiding av kursmateriell for slike eierskiftekurs. Jon Rannem har meget bred erfaring fra arbeid med eierskifte i en mannsalder, og vi setter stor pris på at vi i NLR kan få dele litt av hans kunnskap og erfaringer gjennom dette samarbeidet.