Vi har tatt en prat med Hans Olav Minsås og Hallvard Sundal som har deltatt i mentorordninga i 2020. Hallvard har vært mentor for Hans Olav som er fersk kornprodusent, sjøl om han er en erfaren grovfôrprodusent. Noen kjenner kanskje igjen Hans Olav fra da han deltok i avlingskampen 2016. Nå var han moden for å starte med korndyrking. Som den ivrige bonden han er, ville han finne noen som produserte på samme måten, som han hadde planer om å gjøre. Hallvard har drevet en del år som kornprodusent og har fokus på redusert jordarbeiding, noe Hans Olav også ønsket å prøve. «Vi deler nysgjerrighet og entusiasme for dette», kommer det fra Hallvard. «Det er en stor fordel når vi skal dele erfaringer, for dette er ikke en enveis læring, jeg har også blitt flinkere i min produksjon», sier han.

Vi er litt nysgjerrige på hvordan de har jobbet sammen dette året. De forteller at de hadde et møte på etterjulsvinteren da de planla året og gikk gjennom, blant anna sortsvalg og vekstskifteplan. Da kom mentors erfaringer godt med. Hallvard forteller at det er en flott utfordring å være mentor. «Da må en tenke over hvorfor en gjør ting på en bestemt måte, en gang til. Det er bra med vanskelige spørsmål,» sier han.

De har lagt vekt på å dele erfaringene sine ute i åkeren, og har hatt fem markvandringer sammen i løpet av vekstsesongen, på tross av koronapandemien. «En kan da gå i hvert sitt sprøytespor og da overholdes en-metersregelen med god margin», sier Hans Olav.

Begge er enige om at turene i åkeren har vært alfa og omega for at de har opplevd mentorordninga som en suksess. «Vi har diskutert oss gjennom alle faser i produksjonen, fra valg av utstyr, via jordarbeiding og sortsvalg, til plantevern og utfordrende innhøstingsforhold.» I tillegg til møter i åkeren har Hans Olav og Hallvard også hatt telefonkontakt innimellom. Hans Olav er glad han ble med i mentorordningen, blant anna fordi man lett vegrer seg for å spørre naboen igjen og igjen. Da er det lettere med fast mentor som får godtgjørelse. For Hans Olav har det også vært svært viktig å ha en mentor med samme ambisjoner og faglig interesse som han sjøl.

På spørsmål til mentor om han synes det har vært mye arbeid, kommer svaret raskt, «det er så verdifullt å diskutere med kollegaer, at det er det alltid tid til». «Skikkelig trivelig», legger han til. På spørsmålet om de kommer til å ha kontakt fremover svarer begge et klart ja. Å utvide nettverket sitt er noe de vil anbefale alle, og mentorordninga i landbruket er en flott måte å få til dette på

Fakta om Mentorordninga i landbruket

Mentorordninga Hans Olav Minsas Foto Elin H Sikkeland
Hans Olav fikk en mentor med samme ambisjon og interesse som han selv, som han kunne spørre igjen og igjen. Foto Elin H. Sikkeland