3 råd frå HMS-rådgiverane våre til sauesankinga:

  • Gi beskjed kvar og kva tid du går.
  • Legg ikkje ut på lengre tur enn du er i stand til, du er viktigere enn sauen.
  • Få i deg nok næring. "Eg skal bare" held ikkje ein heil dag.