– Vi har forståelse for at smittevern har tatt mye tid og energi denne våren og sommeren, men vi må ikke glemme å gi våre utenlandske arbeidere gode bo- og arbeidsforhold, sier Linn Thorud, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Hun har vært ute på mange gårdsbesøk, og inntrykk er i all hovedsak at de fleste har orden på bolig og arbeidsforhold til sine arbeidere.

Branninstruks på morsmål

– Vi har erfart at det kan være vanskelig å ivareta alle forhold, og at kulturforskjell kan være en årsak, sier Thorud.

Hun forteller at det er utarbeidet en branninstruks for de som huser utenlandske arbeidere.

– Denne er oversatt til polsk, slik at man kan tilegne seg denne viktige informasjonen på sitt eget morsmål, sier rådgiveren.

Videre sier Linn Thorud at det overordnet handler om å ha tilstrekkelig med rømningsveger, som er frie, samt røykvarslere og slukkeutstyr.