I fjor gjennomførte NLR - i samarbeid med Stjørdal kommune - to markdager og ett fagmøte om tiltak som gårdbrukeren kan gjennomføre for å redusere avrenning av jord og næringsstoffer fra dyrkamark til vassdrag. Vi har noen tema til innenfor samme fagområde, som vi har lyst til presentere. Derfor inviterer vi til fagmøte, med innlagt markvandring.

Program for kvelden:

  • Info om kartlegging av vannkvalitet i Vollselva – v/Jonathan Myhren, vannområdekoordinator – Stjørdal kommune
  • Bruk av kjemisk plantevernmiddel nær vassdrag - avstandskrav, insekter mv, v/Sanna Krüger Persson – NLR
  • Årets endringer i Regionale miljøtilskudd – v/Ingeborg Forbregd – Stjørdal kommune
  • Vandringshinder – v/Jonathan Myhren, Stjørdal kommune
  • Håndtering av overvann, klimaendringer, synkehull, gjenåpning m.m. Eksempel i felt sør for Bakken – Atle Horn – NLR

Alle som er interessert i temaet er velkomne!


Det blir enkel kaffeservering underveis.

Påmelding til atle.horn@nlr.no innen 5. juni kl. 10.00