Vi fortsetter kurset i rødkløverfrøavl med 2. samling onsdag 25.mai.

Samlingen starter med lunsj kl. 11.30 og litt gjennomgang av resultater med aktuelle forsøk i rødkløver før vi drar ut i ei frøeng. Sted Gjennestadtunet 85 i Bondelagets møtelokale. Den første delen som foregår inne vil det være mulig å delta via Teams.

I kommende samling blir tema pussing av rødkløver, vekstregulering, borgjødsling, skadeinsekter. Etter samlingen inne drar vi til kløverfrøenga til Torbjørn Våge hvor vi ser på frøenga og demonstrerer pussing.

Kursavgift blir som tidligere kr 300 pr person pr kursdag, faktura sender vi ut når vi har gjennomført hele kurset med 3 samlinger.

Påmelding her innen 23. mai