Går du med tanker om å overdra gården til neste generasjon? Lurer du på hvor mye du må betale for å overta gården? Hvordan blir det i forhold til søsknene mine når jeg skal overta? Ved å delta på eierskiftekurs gjennom Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag gis det en grundig gjennomgang ved alle sider av et eierskifte og hva både kjøper og selger bør tenke gjennom.