Erfaringer fra den økologisk drifta - nye muligheter

Skjetlein startet i 2001 omleggingen til økologisk drift, og ønsker nå å dele våre erfaringer med andre. Vi ønsker også å se på nye muligheter, og hva de kan bety for utviklingen innen økologisk landbruk.

Program:

Kl. 12.00

  • Registering, servering av «Skjetleins økologiske høsttakkesuppe»

Kl. 12.30-14.00

  • Erfaringer fra den økologiske drifta på Skjetlein, driftsleder Torgrim Daling, Skjetlein vgs (30 min)
  • Nye muligheter innen økologisk landbruk, Naturmangfold og pollinerende insekter – hvor viktig er de for det framtidige landbruket? Lektor Bente Ryen, Skjetlein vgs. (15 min)
  • Presisjonslandbruk og økologisk drift – hvilke muligheter finnes? Rådgiver Sanna Persson, NLR Trøndelag (15 min)
  • Produksjon og bruk av biokull på Skjetlein, Ass. rektor Stefan Preisig, Skjetlein vgs (15 min)

Kl. 14.00-15.00

  • Omvisning på gårdsbruket på Skjetlein

Påmelding innen søndag 26. september

Deltakeravgift kr 100 betales med kort ved påmelding.

Skjermbildex