Det blir markvandring i økologisk engbelgvekstfelt hos Iver Martin Berre førstkommende torsdag 10. juni kl. 10.30-11.30. Vi vil samtidig se på graset i enga rundt og diskutere slåttetid og kvalitetsutvikling.

I forsøksfeltet finner vi flere sorter av både luserne, hvitkløver, rødkløver, alsikekløver, tiriltunge, vintervikke og vinterert. Det ble sådd i 2019, så vi får nå sett hvordan de ulike engbelgvekstene har greid vinteren.

Som vanlig oppfordrer vi til å ikke komme om man har forkjølelsessymptomer, og holde avstand under arrangementet.

Vel møtt!