Tema: Klima- og miljøtiltak i kornproduksjonen, CropSat, N-tester, vurdering av gjødselbehov, vekstregulering og sopp.