Fordelen med Movento er at dette plantevernmiddelet er systemisk både opp og ned i plantene, slik at man får bra effekt av sprøytingen også når plantene står tett. For å unngå dårlig virkning på grunn av ensidig bruk av plantevernmidler, anbefales det å veksle mellom plantevernmidler fra ulike kjemisk middelgruppe. Mot bladlus tilhører Movento og Teppeki ulike kjemiske grupper.

Den store ulempen med Movento er at den kan gi skade på flere planteslag. Movento kan gi skade på blant annet Pelargonium, Fuksia, Impatiens, Begonia, Cyclamen, Hortensia, Hedera og julestjerne. Det kan ta ca. fem dager før det kan sees skade på plantene. Det er derfor viktig å prøvesprøyte noen få planter og vente en knapp uke før du eventuelt sprøyter resten av plantene.

Skade Movento Alstroemeria MB 2016
Skade av Movento på Alestroemeria. Foto Magne Berland
Skade av Movento pa Pelargonium LK 2016
Skade av Movento på Pelargonium. Foto Liv Knudtzon