Lokale

Omgraving av myr på leir-/siltgrunn

27.05.2020

Mange gårdbrukere driver «vanskelig» myr, hvor innsatsen gir dårlig betaling.

Les mer ›

Vedlikehold av dreneringen

19.09.2019

Etter en forholdsvis regntung periode i Trøndelag ser mange viktigheten av å ha en drenering som fungerer.

Les mer ›

Behov for drenering, noe å tenke på til høsten?

11.07.2019

Historisk sett var den første dyrking av jord her i landet på selvdrenerende grunn. Behovet for drenering oppsto etter hvert som dyrkinga økte og andre arealer ble tatt i bruk.

Les mer ›

Hydrotekniske tiltak med tanke på biologisk mangfold

23.05.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Det er fullt mulig at tiltak som fungerer godt for jordbruksformål, også legger til rette for biologisk mangfold.

Les mer ›

Hydroteknikk - Tiltak på åpne løp

23.05.2017 (Oppdatert: 30.05.2017)

Tiltak på de utfordringer som kan dukke opp i forbindelse med åpne løp

Les mer ›

Tiltak på dreneringsutfordringer på jordbruksareal

26.04.2017 (Oppdatert: 16.11.2017)

Overskuddsnedbøren må unna så fort som mulig etter regn/snøsmelting; enten på overflata til avløp, eller ned gjennom jorda til ei rør.

Les mer ›

Alt om hydroteknikk - utfordringer og tiltak

26.04.2017 (Oppdatert: 04.04.2019)

Kulturplantene trenger vann for å produser mat til dyr og folk.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.