Jordprøver i høst?

Nye jordanalyser er det beste grunnlaget for å tilpasse kalking og gjødsling til behovet på de enkelte skiftene. Dette er viktig for din produksjonsøkonomi, men også av miljømessige hensyn. Hvor gamle er dine jordprøver?

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag minner om jordprøvetaking, men det er gårdbrukeren sitt ansvar at det finnes oppdaterte jordprøver for alle skiftene det søkes om produksjonstilskudd på, inkludert leiejorda. Vi oppfordrer derfor til å ta en sjekk på dine prøver.

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år. For leiejord skal det foreligge jordprøver senest 2. året i leieavtalen, (evt. 2. året på rad hvis ett års leiekontrakt). Manglende jordprøver kan gi avkorting i produksjonstilskuddet.

Vi har varierende kapasitet når det gjelder uttak av jordprøver i de forskjellige områdene, så følg med på lokal info/epost.

Du kan ta ut prøvene selv, eller du kan i de fleste områder legge inn ønske om at NLR Trøndelag gjør jobben.

Tar du prøvene selv?

Til deg som tar prøvene sjøl. Ta prøvene etter siste avling er høsta og før evt. spreding av husdyrgjødsel.

Her er en instruksjonsvideo

Prøveesker og jordprøvebor kan hentes på NLR-kontorene, hos FK på Verdal og Levanger, Innkjøpslaget på Ronglan og Åsen, ved Innkjøpslaget på Frosta og Innkjøpslaget i Soknedal.

Kart over dine jordstykker, hvor du kan merke av hvor du har gått, kan du for eksempel finne på Gardskart.

Bestillingsskjema som skal leveres sammen med prøvene finner du her, eller du kan etterspørre fra din lokal rådgiver.

NLR tar imot, tørker og sender prøvene til laboratoriet kostnadsfritt for medlemmer. Analysesvar og faktura for selve analyseringa kommer på epost fra Eurofins. I perioder med stor pågang kan det ta flere måneder før svaret kommer.


Ønsker du at NLR tar jordprøvene?

Meld ifra til din lokale rådgiver med navn, antall skifter og om du eventuelt ønsker å kombinere det med vekstbefaring/generell jord- og planterådgiving.

Ta kontakt så snart som mulig for bestilling, så vi får oversikt på behovet.


Medlemspris: 750,- kr pr time fra oppmøte.

Ikke-medlem: 1500,- kr pr time inkl. tilkjøringstid + kilometerpris.

Spørsmål: Ta kontakt med din lokale rådgiver.

Posisjonsbestemte jordprøver:

Også i år tilbyr NLR Trøndelag i samarbeid med eksternt personell uttak av posisjonsbestemte jordprøver med bruk av ATV. Egne priser og vilkår gjelder for slikt prøveuttak.

Bestilling og mer informasjon

Våre rådgivere

Aage2

Aage Krokstad

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Snillfjord
Anders E2

Anders Eggen

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Leinstrand
Ann Elin 1

Ann-Elin Hunnestad

Assistent
NLR Trøndelag SA
Stjørdal
Anne Karin2

Anne Karin E. Botnan

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Oppdal
IMG 8814 Astrid Johansen

Astrid Johansen

PhD/Rådgiver og teamleder grovfôr
NLR Trøndelag SA
Stjørdal
IMG 8842 Elin S H

Elin Halvorsen Sikkeland

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Steinkjer
IMG 0494 Elin Th

Elin Thorbjørnsen

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Rissa
IMG 8805 Harald Ferstad

Harald Mathias Ferstad

Rådgiver plantekultur
NLR Trøndelag SA
Steinkjer
IMG 8877 Jon Olav Forbord1

Jon Olav Forbord

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Stjørdal
IMG 8820 Jorn Ketil Bronstad

Jørn Ketil Brønstad

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Overhalla
IMG 8917 Magne Harstad

Magne Hårstad

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Åfjord
IMG 8779 Maren Kjoren Leraand2

Maren Kjøren Leraand

Rådgiver plantekultur
NLR Trøndelag SA
Brekstad
Marte2

Marte Yseth

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Haltdalen
IMG 8760 Martin Eriksen

Martin Eriksen

Rådgiver plantekultur
NLR Trøndelag SA
Steinkjer
Olaug2

Olaug Bach

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Brekstad
Sigrid2

Sigrid Alstad

Rådgiver Jord- og plantekultur
NLR Trøndelag SA
Stjørdal
Svanhild

Svanhild Bakke

Rådgiver plantekultur
NLR Trøndelag SA
Meldal
IMG 8959 Tonje Aspeslaen

Tonje Aspeslåen

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Frosta
Torhild s

Torhild Svisdal Mjøen

Seniorrådgiver
NLR Trøndelag SA
Oppdal