Jordprøver i høst?

Nye jordanalyser er det beste grunnlaget for å tilpasse kalking og gjødsling til behovet på de enkelte skiftene. Dette er viktig for din produksjonsøkonomi, men også av miljømessige hensyn. Hvor gamle er dine jordprøver?

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag minner om jordprøvetaking, men det er gårdbrukeren sitt ansvar at det finnes oppdaterte jordprøver for alle skiftene det søkes om produksjonstilskudd på, inkludert leiejorda. Vi oppfordrer derfor til å ta en sjekk på dine prøver.

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år. For leiejord skal det foreligge jordprøver senest 2. året i leieavtalen, (evt. 2. året på rad hvis ett års leiekontrakt). Manglende jordprøver kan gi avkorting i produksjonstilskuddet.

Vi har varierende kapasitet når det gjelder uttak av jordprøver i de forskjellige områdene, så følg med på lokal info/epost.

Du kan ta ut prøvene selv, eller du kan i de fleste områder legge inn ønske om at NLR Trøndelag gjør jobben.

Tar du prøvene selv?

Til deg som tar prøvene sjøl. Ta prøvene etter siste avling er høsta og før evt. spreding av husdyrgjødsel.

Her er en instruksjonsvideo

Prøveesker og jordprøvebor kan hentes på NLR-kontorene, hos FK på Verdal og Levanger, Innkjøpslaget på Ronglan og Åsen, ved Innkjøpslaget på Frosta og Innkjøpslaget i Soknedal.

Kart over dine jordstykker, hvor du kan merke av hvor du har gått, kan du for eksempel finne på Gardskart.

Bestillingsskjema som skal leveres sammen med prøvene finner du her, eller du kan etterspørre fra din lokal rådgiver.

NLR tar imot, tørker og sender prøvene til laboratoriet kostnadsfritt for medlemmer. Analysesvar og faktura for selve analyseringa kommer på epost fra Eurofins. I perioder med stor pågang kan det ta flere måneder før svaret kommer.


Ønsker du at NLR tar jordprøvene?

Meld ifra til din lokale rådgiver med navn, antall skifter og om du eventuelt ønsker å kombinere det med vekstbefaring/generell jord- og planterådgiving.

Ta kontakt så snart som mulig for bestilling, så vi får oversikt på behovet.


Medlemspris: 825,- kr pr time fra oppmøte.

Ikke-medlem: 1650,- kr pr time inkl. tilkjøringstid + kilometerpris.

Spørsmål: Ta kontakt med din lokale rådgiver.

Posisjonsbestemte jordprøver:

Også i år tilbyr NLR Trøndelag i samarbeid med eksternt personell uttak av posisjonsbestemte jordprøver med bruk av ATV. Egne priser og vilkår gjelder for slikt prøveuttak.

Bestilling og mer informasjon