Med gjødslingsplan fra NLR får du gode råd på veien. Vi ser helheten i dine skifter og gir rådene du trenger for økt avling, god kvalitet og bedre lønnsomhet. Vi tilbyr jordprøvetaking, som gir innsikt og merverdi til gjødslingsplanen. Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, har den faglige kunnskapen og den lokale kjennskapen som gjør din gjødslingsplan til et agronomisk fortrinn.

•Optimal gjødsling

•God jordhelse

•Økte avlinger

•Høy kvalitet på avling

•Godt for miljøet

•Økt lønnsomhet

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten!


Legger grunnlaget for gode avlinger!

Gjødslingsplanen beregner næringsbehovet for plantene og hvordan en mest mulig kostnadseffektivt kan dekke dette behovet gjennom vekstsesongen både gjennom tilgjengelige ressurser på gården og innkjøpt gjødsel. En gjødslingsplan utarbeidet i samarbeid med en rådgiver fra NLR skal sikre deg en økonomisk optimal gjødsling som gir høy avling av god kvalitet og med minst mulig tap til det omliggende miljøet. En gjødslingsplan kan også danne grunnlag for en diskusjon rundt vekstskifte og andre agronomiske tiltak.

Gjødslingsplan skal bygge på representative jordprøver og er obligatorisk på alle foretak som disponerer jordbruksareal og som har ett til produksjonstilskudd. Kravet til en gjødslingsplan er definert i Forskrift om gjødslingsplanlegging. Gjødslingsplanen skal utarbeides årlig i forkant av vekstsesongen. Manglende gjødslingsplan kan resultere i trekk i produksjonstilskudd og bortfall av eventuelle KSL-tillegg.

For å lage gjødslingsplanen trenger vi opplysninger som skiftenummer, skiftenavn, areal, årets vekst, mengde tilgjengelig husdyrgjødsel og forventet avlingsnivå. Disse opplysningene kan vi få via e-post telefon eller at du kommer til oss på kontoret.


Utvidet gjødslingsplan/ dyrkingsplan:
Vi tilbyr også utarbeiding av fullstendige dyrkingsplaner der det, i tillegg til gjødslingsplanlegging, også blir satt opp en plan for vekstskifte, omløpstid, valg av engfrø-blandinger, arter og sorter for korn, potet og grønnsaker.Ta kontakt med din rådgiver for bestilling av gjødslingsplan ( se nedenfor)

Våre rådgivere

Aage2

Aage Krokstad

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Snillfjord
Anders E2

Anders Eggen

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Leinstrand
Einar Smagard

Einar Smågård

Forsøkstekniker
NLR Trøndelag SA
Stjørdal
IMG 0494 Elin Th

Elin Thorbjørnsen

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Rissa
IMG 8805 Harald Ferstad

Harald Mathias Ferstad

Rådgiver plantekultur
NLR Trøndelag SA
Steinkjer
Ingrid V

Ingrid Værdal

Rådgiver jord og plantekultur
NLR Trøndelag SA
Steinkjer
IMG 8820 Jorn Ketil Bronstad

Jørn Ketil Brønstad

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Overhalla
IMG 8917 Magne Harstad

Magne Hårstad

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Åfjord
IMG 8779 Maren Kjoren Leraand2

Maren Kjøren Leraand

Rådgiver plantekultur
NLR Trøndelag SA
Brekstad
Marit

Marit Isabel Arnstad

Rådgiver jord og plantekultur
NLR Trøndelag SA
Stjørdal
Marte2

Marte Yseth

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Haltdalen
IMG 8760 Martin Eriksen

Martin Eriksen

Rådgiver plantekultur
NLR Trøndelag SA
Steinkjer
Olaug2

Olaug Bach

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Brekstad

Peder Kvaal

Forsøkstekniker
NLR Trøndelag SA
Stjørdal
Sigrid2

Sigrid Alstad

Rådgiver Jord- og plantekultur
NLR Trøndelag SA
Stjørdal
Svanhild

Svanhild Bakke

Rådgiver plantekultur
NLR Trøndelag SA
Meldal
IMG 8959 Tonje Aspeslaen

Tonje Aspeslåen

Rådgiver
NLR Trøndelag SA
Frosta
Torhild s

Torhild Svisdal Mjøen

Seniorrådgiver
NLR Trøndelag SA
Oppdal