Regnskapsføring

24.04.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA utfører regnskapsføring for gårdbrukere og andre næringsdrivende og vi har spesiell kompetanse på landbruk.

Vi er foreløpig lokalisert i Namdalen, men tar gjerne oppdrag fra hele Trøndelag. Vi utfører også andre oppgaver som naturlig hører til f.eks lønn og fakturering.