Presisjonslandbruk

(Oppdatert: 18.12.2020)

I presisjonslandbruk er målet for deg som er bonde å optimalisere vekstforholdene på skiftene, gjennom å gi rett behandling til rett tid og på rett sted på åkeren.

Mer presist handler det om nøyaktig tildeling av gjødsel, såfrø, kalk eller andre innsatsfaktorer, men det innebærer også å kjøre med rett avstand på redskap, for å redusere overlapp i tildelingen eller ubehandlede areal. Da får også plantene og dyrene dine det bedre, og gir deg bedre lønnsomhet.

Gjør du som veldig mange andre bønder, behandler du hele jordet ditt likt, og tilfører samme mengde plantevernmidler, vann, kalk og gjødsel på hele jordet? 

Et jorde har imidlertid sjelden samme jordart over det hele, og det kan være variasjon i vekstforholdene. Enkelte deler av jorda kan ha gode vekstforhold. Andre områder trenger tilførsel av vann og næring for at avlingen skal vokse optimalt, og gi deg best mulig utbytte for innsatsen du legger ned.

Ved presisjonslandbruk innhentes detaljert informasjon om vekstforholdene på jordet ditt. Dermed kan du målrettet tilføre jorda det den trenger, der det trengs.

Innsatsmidler der det trengs

Med presisjonslandbruk, eller presisjonsjordbruk, baserer du tilførselen til jorda etter det konkrete behovet på hver enkelt åkerlapp, slik at planter og husdyr får dekket det behovet de har. Ny teknologi, kombinert med bondens egne erfaringer og råd fra agronomer (rådgivere), gjør det mulig å optimalisere tilførselen av vann og næring til hver enkelt plante. 

I arbeidet innhentes informasjon fra posisjonsbestemte jordprøver, sensorer, værstasjoner, satellitter og kameraer. Denne informasjonen samles, slik at vi kan beregne anbefalinger for hvilke innsatsmidler du må tilføre jorda i hvert enkelt område, i sanntid.

Bra for deg - bra for miljøet

Presisjonslandbruk er bra for klimaet og miljøet, fordi du tilfører for eksempel plantevernmidler, kalk og gjødsel kun der det er nødvendig, og dermed reduserer bruken og miljøavtrykket. Da blir også de negative effektene fra landbruket mindre.

Mindre bruk av plantevernmiddel og gjødsel, betyr også mindre utgifter. Den største økonomiske gevinsten med presisjonslandbruket er at du får en større avling og legger innsatsfaktorene på jordet der det er behov. Resultatet av det er at du tjener mer penger på jobben din, og dermed får en tryggere økonomi.

Få besøk av en presisjonsrådgiver

Som medlem i NLR Trøndelag kan du få besøk/rådgiving av en rådgiver med spesialkompetanse på presisjonslandbruk. Du får lært hva som skal til for å innhente de dataene du trenger, og du lærer også å bruke det utstyret som trengs for å komme i gang med presisjonslandbruk på din egen gård.

 

Kontakt din rådgiver i NLR Trøndelag

Bli medlem i NLR Trøndelag

Se oversikt over hva vi i NLR Trøndelag kan hjelpe deg med

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.