NLR Likviditet

11.02.2021 (Oppdatert: 11.02.2021)

Få kontroll på pengeflyten!

NLR Likviditet gir deg bedre oversikt og styring av likviditeten. Dette er en nøkkelfaktor for å ha en trygg og forutsigbar økonomi gjennom året. Ikke minst gjelder det når investeringer er gjennomført eller står for tur, som nye maskiner, bygninger eller omlegginger i fjøset.

Jo mer penger som går ut og inn i løpet av et år, desto mer kreves det av deg for å holde oversikt. Det at tilskuddene til drift nå utbetales en gang i året gjør også at disponeringen av pengene kan bli en større utfordring enn tidligere. Eksempler på situasjoner hvor et likviditetsbudsjett vil være til god hjelp er:

  • Ønske om bedre oversikt over økonomien
  • Endringer i produksjonen
  • Krevende økonomi ved utbygging/investering
  • Hjelp ut av en likviditetskrise
  • Dokumentasjon til banken

Vi har også mulighet til å knytte likviditetsbudsjettet opp mot annen rådgiving og vurdere hvordan ulike tiltak påvirker økonomien på gården.

Unngå både morarenter og dårlig nattesøvn!

 

Les mer om NLR LikviditetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.