NLR Dynamisk strategi

24.04.2017 (Oppdatert: 24.04.2017)

NLR Dynamisk strategi er et tilbud innen økonomisk rådgiving som gir overblikk og bevisstgjøring av virksomheten og ressursene på gården. I NLR Dynamisk Strategi blir det utarbeidet klare mål for videre utvikling av gården.

Dynamisk strategi er utviklet i Danmark av «Videncenteret for landbruk» og brukes aktivt der i forbindelse med ulike utfordringer f.eks. i produksjon, utvikling av gårdsbruk, oppstart av ny virksomhet eller rett og slett for å systematisere egen drift og fokusområder for å skaffe seg bedre oversikt.

 

NLR Dynamisk strategi passer for alle som vil:

 • Vil bedre økonomien
 • Vil endre drifta
 • Går med utbyggingsplaner
 • Vil bedre motivasjonen
 • Vil ha klare mål og strategier
 • Vil nå målene de har satt

 

Hva er NLR Dynamisk strategi?

 • Et tidsavgrenset lavterskeltilbud innen økonomisk rådgiving.
 • Gir overblikk og bevisstgjøring av virksomheten og ressursene på gården (materielle og menneskelige).
 • Utarbeider klare mål for videre utvikling av gården.
 • Et redskap for oppfølging og iverksetting av tiltak for bedre produksjon og økonomi.
 • Ny forståelse av og overblikk over din virksomhets situasjon, så nye muligheter kan bli aktivert – slagkraftig og med rett timing.
 • Et redskap til å kommunisere denne oversikten til alle som har bruk for det, ikke minst finansieringskilder og andre rådgivere.
 • Et instrument til å bevare fokus, holde på ideer og formulere handlingsplaner.
 • Fleksibilitet til løpende å tilpasse strategien til endringer på gården, i nasjonale og internasjonale rammer.
 • En plattform for strategiske diskusjoner med familie, rådgivere og andre bønder.  
 • Et redskap til oppfølging.

 

Artikkel fra Landbrukstidene som viser erfaringer med NLR Dynamisk strategi (Tidligere NLR Bedre Bunnlinje)

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.