NLR Driftsplan

02.03.2017 (Oppdatert: 24.04.2017)

NLR Driftsplan gir deg en oversikt over økonomien i gårdsdrifta i dag og økonomisk utvikling på gården framskrevet i en 6-årsperiode framover. Vi kan også regne på forskjellige alternativ for driftsopplegg for å finne fram til det som er mest optimalt på gården.

NLR Driftsplan er et nødvendig verktøy for å beskrive økonomien i følgende tilfelle:

  • Større investeringer på gården. Innovasjon Norge krever driftsplan for å behandle søknad om tilskudd og lån til bruksutbygging. Bankene vil også kreve driftsplan for å behandle lånesøknader til større investeringer.  
  • Kjøp av gård og generasjonsskifte i familien. Kjøper bør ha en driftsplan for å ha et godt grunnlag for å vurdere en forsvarlig kjøpesum. Banken vil også ofte kreve driftsplan som viser at kjøpesummen er forsvarlig.
  • Økonomiske vurderinger i forbindelse med vegvalg eller omlegging av drifta.
  • Generell vurdering av økonomien på gården, økonomisk bæreevne og risiko.

Driftsplan faktureres etter medgått tid. Medlemmene i NLR Trøndelag faktureres med medlemspris, som er betydelig lavere enn ordinær timepris.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.