Økonomi

14.02.2017 (Oppdatert: 18.12.2020)

Kontroll over økonomien er viktig for deg som er bonde. NLR Trøndelag hjelper deg med gode råd om økonomien på gården din.

Har du bekymringer rundt betaling av regninger og lån, lurer på om nødvendige oppgraderinger er mulige å gjennomføre, er du en ganske gjennomsnittlig bonde? Med full kontroll over økonomien på gården din, slipper du mange potensielle bekymringer.

Vår erfaring er at de fleste bøndene som har fått økonomisk rådgivning og hjelp til strategisk planlegging fra oss, sitter igjen med den samme følelsen: “hvorfor gjorde jeg ikke dette tidligere?”. God økonomisk rådgivning gir deg god oversikt og trygghet ved viktige veivalg.

En økonomirådgiver fra NLR kan hjelpe deg med følgende:

 • Finne de delene av drifta der du kan tjene mer penger
 • Hjelpe deg med å finne områder der det er mulig å kutte kostnader
 • Gi råd om hvordan du kan samarbeide med naboer og andre om maskiner og andre investeringer

 

Sammen med en økonomisk rådgiver legger du en strategi for utviklingen av gården din, og du får satt opp en driftsplan som gir deg kontroll frem i tid.

 

En god driftsplan er et viktig styringsverktøy for deg som bonde. Driftsplanen er et årlig budsjettverktøy som gir et øyeblikksbilde av den totale økonomien. Samtidig er den et godt beslutningsgrunnlag for større investeringer, og en forutsetning når Innovasjon Norge behandler søknader om lån og tilskudd. Også bankene krever en driftsplan for å behandle lånesøknader til større investeringer.

 

Strategisk økonomisk rådgivning

Med rådgivningsprogrammet “NLR Dynamisk strategi” får du økonomisk rådgiving om virksomheten og ressursene på gården. Du får hjelp til å sette klare mål for den videre utviklingen.

Dette er en type rådgiving vi ser mange bønder har stor nytte av. Særlig i forbindelse med utfordringer knyttet til produksjon, utvikling av gårdsbruket, oppstart av ny virksomhet eller å systematisere egen drift for å skaffe seg bedre oversikt.

NLR Dynamisk strategi passer for alle som:

 • overtar eller kjøper et gårdsbruk
 • trenger bedre økonomi
 • vurderer å endre drift
 • går med utbyggingsplaner
 • ønsker bedre motivasjon
 • ønsker klare mål og strategier
 • ønsker å nå målene de har satt

 

Bedre oversikt med langsiktig planlegging

Med verktøyet NLR Driftsplan får du oversikt over økonomien i gårdsdrifta i dag og den forventede utviklingen seks år fram i tid. Her får du også hjelp fra en økonomisk rådgiver til  å regne på ulike driftsopplegg, for å finne fram til hva som er optimalt for nettopp ditt gårdsbruk.

NLR Driftsplan er nødvendig ved:

 • større investeringer på gården
 • kjøp av gård
 • generasjonsskifte i familien
 • veivalg eller omlegging
 • behov for vurdering av den generelle økonomien.

 

God likviditetsstyring øker forutsigbarheten

Vi har også utviklet verktøyet NLR Likviditet, som gir deg full kontroll over likviditeten, og en trygg og forutsigbar økonomi gjennom året. Ikke minst gjelder dette når investeringer er gjennomført eller står for tur, som nye maskiner, bygninger eller omlegginger i fjøset.

Et likviditetsbudsjett strekker seg vanligvis over ett år, og gir deg en oversikt over når og hvordan ulike beløp kommer til å gå ut og inn av driftskontoen. Et slikt budsjett er et kjærkomment hjelpemiddel for å sikre at du til enhver tid har penger på kontoen for å betale de regninger og andre utgifter.

 

Kontakt din rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

Bli medlem i Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

Se oversikt over hva vi i NLR Trøndelag kan hjelpe deg medFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.