Test av sentrifugalspreder

01.03.2017 (Oppdatert: 25.04.2017)

Med dyrere gjødsel er nøyaktig spredning enda viktigere enn før. Undersøkelser viser at mange spredere fungerer for dårlig og fører til unødige tap.

Vi kan tilby to typer tester av sentrifugal og pendelspredere.

Det mest rasjonelle er om 3-5 naboer samles og får testet sprederen sin.


En test av sentrifugalspreder vil inneholde:
• Kontroll og justeringsmuligheter av spreder
• Mengdekontroll med sidefordeling
• Kjøretest med spredejevnhet

Etter testen kan en finne riktig kjørehastighet og kjøreavstand, og dermed riktig mengde gjødsel/daa.

Kontaktpersoner:

Sør-Trøndelag: Atle Haugnes: atle.haugnes@nlr.no tlf. 905 52 238

Nord-Trøndelag: Jørn Ketil Brønstad: jorn.ketil.bronstad@nlr.no tlf. 959 04 768