Funksjonstest av åkersprøyte

01.03.2017 (Oppdatert: 25.04.2017)

Funksjonstesting av traktormonterte åkersprøyter er obligatorisk, og det er krav om at spredeutstyret må testes minst hvert femte år. Det er eier/bruker av spredeutstyret som er ansvarlig for at det er funksjonstestet og har registreringsmerke.

Ved funksjonstestingen skal sentrale og viktige egenskaper ved spredeutstyret testes, og bruker/eier få opplæring i egenkontroll, innstilling og bruk av sitt spredeutstyr.
Eier/bruker av sprøyta må være tilstede under testen. Funksjonstesten varer 1-3 timer.

Vi er også autorisert for test av sprøyteutstyr i veksthus og planteskoler.
Er også behjelpelig med deler og servicearbeid på sprøyteutstyr.

Er du usikker på hvordan sprøyta de fungerer, eller trenger du teste sprøyta di, ta kontakt med NLR Trøndelag.


Kontaktpersoner:

Sør-Trøndelag: Atle Haugnes: atle.haugnes@nlr.no tlf. 905 52 238

Nord-Trøndelag: Jørn Ketil Brønstad: jorn.ketil.bronstad@nlr.no tlf. 959 04 768