Maskinteknikk

14.02.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA tilbyr nøytral rådgiving i maskinteknikk.
 
Aktuelle områder kan være:  

  • Valg av Maskiner og metoder for jordarbeiding, grashøsting og husdyrgjødselhandtering med fokus på arbeidskvalitet og økonomi.
  • Utføre beregninger ved valg av hjulutstyr for maskiner og redskap i landbruket.
  • Utføre kostnadsberegninger ved ulike maskinvalg og mekaniseringslinjer.

Vi arrangerer fagdager med innstilling av plog, mineralgjødselspredere, åkersprøyter mm.