Maskinteknikk

(Oppdatert: 18.12.2020)

Riktig bruk av landbruksmaskiner 

NLR Trøndelag bistår deg som er bonde med optimalisering av innstillinger på maskiner og annet utstyr. Vi sørger også for at systemene dine samspiller best mulig.  

En traktor er ikke hva det engang var, og det er heller ikke hjelpemidlene du som bonde har til rådighet med tanke på sprøyting, gjødselspredning, såing, foring. Men, for at utstyret du har på gården skal gi best mulig avkastning på investeringen, er det også viktig at du får utnyttet det på best mulig måte. Det har vi sterk kompetanse på, og kan blant annet hjelpe deg med:

  • Valg av maskiner og metoder for jordarbeiding, grashøsting og husdyrgjødselhåndtering, med fokus på arbeidskvalitet og økonomi.
  • Innstilling av redskaper.
  • Utføre beregninger ved valg av hjulutstyr for maskiner og redskap i landbruket.
  • Utføre kostnadsberegninger ved ulike maskinvalg og mekaniseringslinjer.

Gårdsbesøk og rådgiving

Ved behov kommer vi gjerne på besøk på gården din og gjør en gjennomgang av de ulike maskinene og systemene. Vi kan tilby tverrfaglig teknikk- og mekaniseringsøkonomi med optimalisering av teknikk, økonomi og agronomi. Vi tilbyr rådgiving på telefon og ute på gården, med vurdering og hjelp ved valg av maskinlinjer og maskinkapasiteter, og innstilling og bruk av enkeltmaskiner.

Maskindemonstrasjoner

Hvert år får du som medlem muligheten til å bli med på ulike maskindemonstrasjoner. Da får du lære om utstyr til for eksempel spredning av husdyrgjødsel og mineralgjødsel, såing, pløying, sprøyting og annet aktuelt utstyr. Gjennom høsten og vinteren tar vi opp tidsaktuelle tema på fagmøter innenfor de ulike plantekulturene.

Riktig utstyr til din situasjon

Vi kan også hjelpe deg med å velge riktig utstyr og gi økonomiske vurderinger om hva som er lurt med hensyn til å eie redskap selv, maskinlag, leie utstyr eller leie inn en entreprenør. Dette kan gjøres innenfor mange ulike produksjonskulturer.

I mange tilfeller tar vi med flere fagområder inn i bildet - for eksempel presisjonlandbruk - og gir råd om hvilket utstyr som passer sammen, slik at du oppnår best mulig avling.

 

Kontakt din rådgiver i NLR Trøndelag

Bli medlem i NLR Trøndelag

Se oversikt over hva vi i NLR Trøndelag kan hjelpe deg med

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.