Landbruksbygg

25.04.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA tilbyr komplett planlegging av driftsbygninger. Vi tilbyr også å administrere hele byggeprosessen for deg, når du skal i gang med bygginga.

Våre tjenester:
- Forslagstegninger med kostnadsoverslag (forprosjekt)
- Utarbeiding av anbudsdokumenter
- Arbeidstegninger inklusive armeringstegninger
- Byggeadministrasjon/byggeledelse