Konsulenttjenester

14.02.2017 (Oppdatert: 18.12.2020)

Konsulenttjenester innen landbruksfaget

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Trøndelag tilbyr en rekke konsulenttjenester til eksterne aktører, når det er behov for bred og tung landbruksfaglig kompetanse. 

Jobber du for en entreprenør, kommune, fylkeskommune eller en annen etat som er involvert i byggeprosesser og forvaltning av jord og utmark, er sjansen stor for at du kan ha bruk for NLR Trøndelag og kompetansen vår.

Vi tilbyr mange typer konsulenttjenester, og jobber kontinuerlig med problemstillinger​ rundt matjord, drenering, jordforbedring, nydyrking og jordflytting, med mer.

For eksempel utfører vi jordbruksfaglige vurderinger av i hvilken grad et område kan være egnet til masseoppfylling, og ser på hvilke konsekvenser en slik aktivitet kan få for det aktuelle området. Vi har også god erfaring med å utarbeide konsekvensutredninger, i saker hvor dette er nødvendig.

Noen eksempler

I samarbeid med Forsvarsbygg har vi skissert en løsning for å tilbakeføre et område som har vært skytefelt, til å bli dyrket mark. Der er vi inne med den landbruksfaglige kompetansen for hvordan matjord skal bygges opp.

I samarbeid med Melhus kommune har vi holdt kurs for anleggsmaskinførere. Temaet var graving av nye vannledninger, og hvordan maskinførerne skal opptre i anleggsbeltet, og hvordan de skal håndtere matjorda for å unngå at kvaliteten forringes.

Vi har også i samarbeid med grunneiere laget profiler før og etter oppfylling av et areal, der det skal deponeres masser for så å tilbakeføre arealet til dyrket mark.

Ønsker du å vite mer om konsulentvirksomheten vår, og i hvilke saker vi kan bidra?

Kontakt oss på trondelag.nlr@no eller 977 04 500! Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.