Konsulentvirksomhet

14.02.2017 (Oppdatert: 25.04.2017)

Vi driver med ulike typer konsulentvirksomhet og har bred kompetanse innen flere fagområder knyttet til landbruk.

Problemstillinger knyttet til å ta vare på matjord, jordforbedring, nydyrking, drenering, m.m. er noe vi jobber med kontinuerlig. Eksempelvis utfører vi jordbruksfaglige vurderinger på om et område kan være egnet til deponi og hvilke konsekvenser dette får for området. Vi har også god erfaring med konsekvensutredninger på landbruk i forhold til ulike tiltak, hvor konsekvensutredninger er nødvendig.