Priser

(Oppdatert: 07.10.2020)

Prisen for juridiske tjenester vil som et utgangspunkt basere seg på medgått tid og påløpte kostnader. 

Ved fakturering vil vi imidlertid foreta en helhetsvurdering mht. beløpets størrelse der forhold som erfaring, risiko, oppdragets omfang og kompleksitet vil bli tatt hensyn til.
 

I oppdrag hvor det ikke er avtalt en fastpris, vil følgende gjelde:


Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving:

Ved førstegangskonsultasjon, 0,5 time gratis. 
Timepris kr 1.500,- (1.875,- inkl. mva).
Ved rettslig prosess, medlemspris fra kr 1.500,- (1.875,- inkl. mva) til kr 1.800,- (2.250,- inkl mva).
I tillegg til timepriser kommer utlegg som reiser, tjenester, gebyrer m.v.


Ikke medlem i Norsk Landbruksrådgiving:

Timepris fra kr 1.800,- (2.250,- inkl. mva) til kr 2.200,- (2.750,- inkl. mva). 
I tillegg til timepriser kommer utlegg som reiser, tjenester, gebyrer m.v.

 

Noen medlemmer eller kunder vil kunne ha egne forsikringsavtaler som gir rettshjelpsdekning. Her gjelder forholdsvis korte frister for å fremme krav om dekning. Egne vilkår for dekning og egenandel vil følge av den enkeltes forsikringsvilkår. 


Ved visse sakstyper vil medlem eller kunde kunne ha rett på fri rettshjelp. Her vil det i noen sakstyper være en inntekts – og formuesgrense. Formuesgrensen er kr. 100.000,-, hvorpå inntektsgrensen er kr. 246.000,- for enslige, og kr. 369.000,- for samboere/ektefeller.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.