Juridiske tjenester

16.12.2020 (Oppdatert: 18.12.2020)

Som bonde kan behovet for juridisk rådgivning og advokatbistand oppstå i en rekke situasjoner. Landbruksadvokaten i NLR Trøndelag hjelper deg når behovet er der.

Du har nødvendigvis ikke tenkt tanken om at det hadde vært praktisk å ha din egen advokat. Likevel er det bra å vite at dersom du havner i en situasjon hvor behovet er der, står vi i NLR Trøndelag klare med særlig kompetanse på landbruksfaglig jus.

Vår landbruksadvokat kjenner problemstillingene du står overfor, og sørger for at du får de riktige rådene og oppfølgingen i den situasjonen du er i.

Jevnlig blir vi kontaktet av bønder, som deg, som ønsker bistand i saker som handler om odel, tomtefeste, ekspropriasjon, testamente eller fremtidsfullmakt. Ekstra stort kan behovet være dersom du havner i en tvist med en nabo du kjenner godt, et arvespørsmål du er redd skal skape problemer i familien, en erstatningssak, eller at du får samlivsproblemer og har behov for en nøytral tredjepart.

Som medlem i NLR Trøndelag får du advokatbistand til en gunstig pris, i en rekke ulike situasjoner:

Fast eiendom

 • Eiendomsrett, jordskifte, tomtefeste, hevd, bruksrett, servitutter
 • Eierskifte og odelsrett
 • Erstatning, ekspropriasjon, rådighetsregulering
 • Reklamasjons- og mangelvurdering
 • Sameie, løysingsrett
 • Utarbeidelse av avtaler
 • Oppgjørsoppdrag i forbindelse med kjøp og salg av eiendom

Familierett og arv

 • Barnefordeling, fast bosted, samvær og foreldreansvar
 • Utarbeidelse av samtykkeerklæringer, fremtidsfullmakter, ektepakter og samboeravtaler
 • Oppgjør etter endt samliv
 • Opprettelse av testament, uskifte og arveoppgjør
 • Bistand til foreldre i barnevernssaker. Akuttsaker, spørsmål om hjelpetiltak, omsorgsovertakelse, tilbakeføring, samvær og adopsjon

Kjøpsrett

 • Reklamasjon, mangelvurdering
 • Prisavslag, heving og erstatning

Andre rettsområder

 • Klagesaker til NAV, kommune, Fylkesmannen mfl.
 • Kontraktsforhandlinger
 • Samerett
 • Pengekrav

Rådgivningspakker som inkluderer juridisk bistand

Vi tilbyr også juridisk rådgiving som en del av rådgivningspakkene våre, hvor landbruksadvokaten samarbeider med andre rådgivere i NLR Trøndelag. Dette er relevant for eksempel i situasjoner knyttet til eierskifte av landbrukseiendommer og erstatning i forbindelse med avståelse av eiendom.

Hver dag går vi på jobb for å finne gode løsninger for bønder som står i vanskelige situasjoner. Har du behov for bistand, eller har du spørsmål om en konkret situasjon, må du gjerne ta kontakt med oss allerede i dag.

 Sandra P. Dullum  Ann-Iren Estenstad
 Advokat  Advokatsekretær
 sandra.dullum@nlr.no  ann.iren.estenstad@nlr.no
 Tlf. 992 54 579  Tlf. 412 42 763
Skjetleinvegen 114   Skjetleinvegen 114
7083 Leinstrand  7073 Leinstrand 

 

Org.nr. 825 721 142

 

Kontakt din rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

 

Bli medlem i Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag

 

Se oversikt over hva vi i NLR Trøndelag kan hjelpe deg med.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.