Skjøtselesplaner

01.03.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA kan utarbeide skjøtselsplan for bla. gammel kulturmark og kystlynghei.

Ta kontakt med lokal rådgiver for informasjon.