Regionalt Miljøprogram

01.03.2017 (Oppdatert: 13.06.2019)

I hvert fylke er det utvikla regionale miljøprogram som har som formål å bevare miljøverdiene i kulturlandskapet og redusere forurensing fra jordbruket. Programmene inneholder tilstandsbeskrivelese, målsettinger og virkemidler for å nå målene.

Formålet med miljøtilskuddet er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som tar vare på og utvikler miljøverdiene i kulturlandskapet eller reduserer forurensing. Søknadsfristen for de regionale miljøtilskuddene er 20. august, med unntak av Tilskudd til organisert beitebruk, der søknadsfristen er 1. november.

Regionalt Miljøprogram Trøndelag

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.