Regionalt Miljøprogram

01.03.2017 (Oppdatert: 01.03.2017)

I hvert fylke er det utvikla regionale miljøprogram som har som formål å bevare miljøverdiene i kulturlandskapet og redusere forurensing fra jordbruket. Programmene inneholder tilstandsbeskrivelese, målsettinger og virkemidler for å nå målene.

Formålet med miljøtilskuddet er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som tar vare på og utvikler miljøverdiene i kulturlandskapet eller reduserer forurensing. Søknadsfristen for de regionale miljøtilskuddene er 20. august, med unntak av Tilskudd til organisert beitebruk, der søknadsfristen er 1. november.

Regionalt miljøprogram for Nord-Trøndelag

Regionalt miljøprogram for Sør-TrøndelagFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.