Nydyrking

24.04.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA tilbyr befaring, vurdering av tiltak og planlegging av nydyrkingsfelt.

Vi kan også utarbeide søknader med nødvendige vedlegg for nydyrking.