Jordprøver

24.04.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk landbruksrådgiving Trøndelag SA tilbyr uttak av jordprøver, tørking  og innsending til analyse hos Eurofins.

Jordprøvene er grunnlaget for gjødslingsplanen og derfor ei god investering for å sikre at gjødslinga er til fordel for både økonomien og miljøet på gården din. Oppdaterte og jevnlige prøver av dyrkajorda er viktig for å få optimal gjødsling og kalking.

Forskrift om gjødslingsplanlegging sier at representative jordprøver skal tas ut hvert 4. – 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som deltar i og har bestått ringtest for jordanalyser.

Vi anbefaler å ta jordprøver hvert 6. år, hvis spesielle forhold ikke tilsier noe annet. Medlemmer blir kontaktet hvert 6. år med påminnelse om at det er på tide å ta ut nye jordprøver.

Vi har jordprøvebor til utlån, eller vi kan ta ut prøvene for deg.

Video som viser uttak av jordprøver

 

Ta kontakt med lokal rådgiver for uttak av jordprøver.