Jordprøver

24.04.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk landbruksrådgiving Trøndelag SA tilbyr uttak av jordprøver, tørking  og innsending til analyse hos Eurofins.

Jordprøvene er grunnlaget for gjødslingsplanen og derfor ei god investering for å sikre at gjødslinga er til fordel for både økonomien og miljøet på gården din. Oppdaterte og jevnlige prøver av dyrkajorda er viktig for å få optimal gjødsling og kalking.

Forskrift om gjødslingsplanlegging sier at representative jordprøver skal tas ut hvert 4. – 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som deltar i og har bestått ringtest for jordanalyser.

Vi anbefaler å ta jordprøver hvert 6. år, hvis spesielle forhold ikke tilsier noe annet. Medlemmer blir kontaktet hvert 6. år med påminnelse om at det er på tide å ta ut nye jordprøver.

Vi har jordprøvebor til utlån, eller vi kan ta ut prøvene for deg.

Video som viser uttak av jordprøver

 

Ta kontakt med lokal rådgiver for uttak av jordprøver.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.