Grøfting og hydroteknikk

24.04.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA tilbyr befaring, vurdering av tiltak og planlegging av grøfting og hydroteknikk.

Vi kan også utarbeide søknader på dreneringstilskudd og SMIL (spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap), samt nødvendige vedlegg.