Potet

24.04.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA gir råd innen potetproduksjon.

Våre rådgivere har kompetanse på jordarbeiding, vekstskifte, sortsvalg, settemengder, gjødsling, plantevern med mer. Rådene kan gis skriftlig, muntlig, individuelt eller i grupper. Vi arrangerer blant annet markvandringer, erfaringsgrupper, fagmøter og kurs. Fagstoff kan du finne her på nettsiden, i våre medlemsblad og vekstmeldinger i sesong. Forsøksvirksomhet og praktisk utprøving er for oss viktige fokusområder i arbeidet mot å kunne gi de beste rådene.

Tettere oppfølging gjennom sesong kan man få individuell avtale gjennom NLR Potet Rådgivingsavtale, eller flere i en gruppe gjennom NLR Poteter Grupperåd.

 

NLR Potet Rådgivingsavtale er et tilbud om individuell rådgivingsavtale for deg som ønsker skreddersydd og tett faglig oppfølging innen potetproduksjonen din.

NLR Potet Grupperåd er tilbud om faglige samlinger med utveksling av erfaringer, rådgiving og sosialt fellesskap.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.